001-03 | Promotie actie : €350 voor Afdelingen van Gelderland

Op 16 september 2021 hebben de Leden (afdelingen) tijdens de ALV gestemd over het volgende voorstel “Alle afdelingen die aangesloten zijn bij KNV EHBO district Gelderland ontvangen een cheque ter waarde van € 350,00 te besteden aan middelen ter promotie van EHBO”.

Het plan is bijna klaar. We hopen de plannen te kunnen uitvoeren in de maand April 2022.