Hieronder vind u een overzicht van informatie en bestanden die beschikbaar zijn gesteld door KNV EHBO District Gelderland.

Organisatie

Organisatie

De Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO wordt, van lokale afdeling tot landelijk Bestuur, door vrijwilligers draaiend gehouden. De vereniging heeft als doel het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken te bevorderen.

District Gelderland is 1 van de 10 Nederlandse Districten die zich in het organigram tussen de Landelijke Vergadering en de lokale afdeling(en) bevind.

Toelichting

Afdelingen zijn verenigd in een van de tien districten. Die Districten zorgen voor ondersteuning en faciliteren samenwerking. De Algemene Vergadering bestaat uit afvaardigingen van deze districten.
De Verenigingsraad is het adviescollege voor het bestuur. Zij heeft een directe band met de districten en adviseert gevraagd en ongevraagd het landelijk bestuur.
Het Landelijk Bestuur bestuurt de vereniging en legt verantwoording af aan de Algemene Vergadering. Zij wordt ondersteund door het Landelijk Bureau. In december 2020 heeft het Bestuur voor de periode 2021-2025 een nieuw Beleidsplan vastgesteld.